مصاحبه با امیر فانتوم کاپیتان تیم سناریو قهرمان مسابقات کشوری DOTA2

امیر فانتوم کاپیتان تیم سناریو (شمشاد) از چشم انداز‌ها و آینده‌ی تیم بعد از اول شدن در مسابقات کشوری DOTA می‌گوید.

مطلب پیشنهادی:  مصاحبه با جناب یعقوبی- رئیس انجمن بازی‌ها و ورزش‌های الکترونیک